Shimano E5000-display

Knapper og afbrydere: 

  • X-knap: Deaktiverer funktionen gå-assistance, når denne er valgt.
  • Y-knap: Hold knappen nede for at aktivere funktionen gå-assistance. Starter gå-assistance, når funktionen er valgt.
  • A-knap: Skifter visning af kørselsdata. 

 På skærmen: 

  1. Batteristatus 
  2. Aktuel hastighed
  3. Visning af kørselsdata                         
  4. Visning af tilpasningsfunktion
  5. Assistancemåler. Viser det aktuelle assistanceniveau. Jo længere den viste målerstreg er, jo mere assistance gives der.
  6. Gå-assistance. Dette ikon vises, når funktionen gå-assistance er aktiveret. 
  7. Serviceadvarsel. Kontakt vores Swapdesk.

 

Display_Shimano_E5000.png

Er dit spørgsmål blevet besvaret?

Øv! Hvordan kan vi forbedre denne artikel?